Slobodna Lika - Regionalni Portal Ličko Senjske županije - Gospić, Ogulin, Senj

Slobodnalika.com - Impressum
www.slobodnalika.cm - Regionalni novinarski portal

Sjedište: Petra Svačića 55, 53000 Gospić
E-mail redakcije: slobodna-lika@mail.inet.hr
FAX: 053 / 57 60 10


Nakladnik:

Slobodni novinar Željko Popović, Petra Svačića 55, 53 000 Gospić
zeljko-popovic@inet.hr


Uredništvo:

Željko Popović, urednik
zeljko-popovic@inet.hr


Novinari i suradnici portala
  • Tomislav Čanić, novinar
  • Manja Kostelac-Gomerčić, novinar
  • Mladen Kukina, novinar
  • Ana Šebalj, novinar
  • Sabit Gaši, novinar
  • Ena Hečimović, novinar
Izrada i održavanje portala:

D MANAGEMENT d.o.o. - Marketinška Agencija
www.d-management.com


ADMINISTRACIJA PORTALA:

admin@slobodnalika.com